Games 2017 Part 3
This page was last updated on: 20 August, 2017
King-Horobetz  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 4
E41: Nimzo-Indian: Rubinstein: 4...c5 5 Bd3, including Hübner Variation

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 c5 5. Bd3 Bxc3+ 6. bxc3 d6 7. Ne2 Nc6 8.
O-O e5 9. Ng3 O-O 10. d5 Ne7 11. f4 exf4 12. exf4 Ng6 13. Nf5 Re8 14. Re1 Rxe1+
15. Qxe1 Bxf5 16. Bxf5 Qa5 17. Bd2 Re8 18. Qb1 Re7 19. g3 Qd8 20. Qd3 1/2-1/2

Stevenson-Shuey  John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 4
A06: Réti Opening:1 Nf3 d5

1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. e3 Nd7 4. Nf3 Ngf6 5. Be2 e6 6. O-O Bd6 7. d3 O-O 8.
Nbd2 Re8 9. Nh4 Bxh2+ 10. Kxh2 Ng4+ 11. Bxg4 Qxh4+ 12. Bh3 g5 13. Qf3 g4 14.
Qf4 1/2-1/2

Paxton-Beatty  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 4
E62: King's Indian: Fianchetto: 6...c6 and Panno Variation

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. d4 Bg7 4. Qc2 O-O 5. g3 d6 6. Bg2 c6 7. Nc3 Qa5 8. O-O
Be6 9. Nd2 Qa6 10. b3 d5 11. Na4 Nfd7 12. Bb2 Bf5 13. e4 dxe4 14. Bxe4 Bxe4
15. Qxe4 Re8 16. Nf3 Nf6 17. Qd3 Nbd7 18. Rfe1 Rad8 19. Qf1 Qa5 20. Ne5 Qc7 21.
Nxd7 Nxd7 22. Rad1 e5 1/2-1/2

Bansal-Robbins John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 4
B34: Sicilian: Accelerated Dragon with 5 Nc3: sidelines

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Be3 Bg7 6. Nc3 Nf6 7. Be2 O-O 8.
Qd2 d5 9. exd5 Nxd5 10. Nxd5 Qxd5 11. Bf3 Qd7 12. c3 Nxd4 13. Bxd4 Bxd4 14.
Qxd4 Qxd4 15. cxd4 Rb8 16. O-O Bf5 17. Rac1 Rfd8 18. Rfd1 Kf8 19. g4 Be6 20. d5
Bd7 21. d6 exd6 22. Rxd6 Ke7 23. Rd2 Be6 24. Rdc2 1/2-1/2

Ghimire-Holmes John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 4
C45: Scotch Game: Schmidt variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 bxc6 6. Bd3 d5 7. O-O Bd6
8. e5 Bxe5 9. Re1 Ne4 10. f3 Qh4 11. fxe4 Qxh2+ 12. Kf1 Qh1+ 13. Kf2 Qh4+
14. Kf1 Qh1+ 15. Kf2 Qh4+ 16. Kf1 1/2-1/2

Ponds-Mehrotra John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 4
B01: Scandinavian Defence

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 4. dxc6 Nxc6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 e6 7. b3 Be7 8.
Bb2 O-O 9. d4 Bb4+ 10. Nc3 Bxf3 11. Bxf3 Qxd4 12. Qxd4 Nxd4 13. Bxb7 Rab8 14.
O-O-O Nxb3+ 15. axb3 Rxb7 16. Kc2 Rfb8 17. Rd3 h6 18. f3 Nh5 19. g3 a5 20. Rhd1
Bxc3 21. Bxc3 Rxb3 22. Rd8+ Kh7 23. Rxb8 Rxb8 24. Bxa5 Ra8 25. Bc3 Ra2+ 26. Bb2
Ra5 27. Ra1 Rc5 28. Kd3 Kg6 29. Kd4 Rc8 30. Rc1 f6 31. Ke4 Kf7 32. g4 f5+ 33.
gxf5 exf5+ 34. Kxf5 g6+ 35. Ke4 Ke6 36. c5 Nf6+ 37. Bxf6 Kxf6 38. Kd5 Rd8+ 39.
Kc6 Re8 40. Kd7 Re7+ 41. Kd8 Kf7 42. c6 Re8+ 43. Kc7 Re7+ 44. Kb6 Re6 45. Kb7
Re2 46. c7 1-0

Sytnytsky-Cleveland John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 4
B46: Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 a6

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. a3 Nc6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Qc7 7. g3 Nf6 8. Nxc6
dxc6 9. Bg2 Be7 10. O-O O-O 11. Qe2 e5 12. h3 Be6 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Bxf6 15.
Kh2 b5 16. Rfd1 Rfd8 17. Rxd8+ Rxd8 18. Rd1 Rxd1 19. Qxd1 Be7 20. b4 a5 21. Qb1
axb4 22. axb4 Qd6 23. Na2 Qd2 24. f4 exf4 25. gxf4 Qxf4+ 26. Kg1 Qg3 27. Kf1
Bc4+ 28. Kg1 Bd6 29. Nc1 Qe1+ 0-1

Beatty-King  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 3
D45: Semi-Slav: 5 e3

1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4. Nc3 e6 5. b3 Bd6 6. d4 Nbd7 7. Be2 O-O 8. O-O
b6 9. cxd5 exd5 10. Bb2 Re8 11. Qc2 Bb7 12. Bd3 Rc8 13. Rac1 c5 14. Qb1 Ne4 15.
Rfd1 cxd4 16. Bxe4 dxe4 17. Rxd4 Bc5 18. Rxe4 Bxe4 19. Nxe4 Qe7 20. Neg5 Nf8
21. Qf5 h6 22. Rc4 hxg5 23. Nxg5 Bxe3 24. Rxc8 Bxg5 0-1

Horobetz-Wu  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 3
C93: Closed Ruy Lopez: Smyslov Variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. h3
d6 9. c3 Bb7 10. d3 h6 11. Nbd2 Re8 12. Nf1 Bf8 13. Ng3 Qd7 14. Nh4 Rad8 15.
Qf3 Ne7 16. Nh5 Nc6 17. Nxf6+ gxf6 18. Nf5 Ne7 19. Qg4+ 1-0

Holmes-Paxton  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 3
B40: Sicilian: 2...e6, Unusual lines

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4. Bb2 Qc7 5. Nc3 d6 6. d4 cxd4 7. Qxd4 Nc6 8. Qe3
Nf6 9. h3 b5 10. O-O-O Bb7 11. g4 h6 12. Nd5 Nxd5 13. exd5 Nb4 14. dxe6 Qxc2#
0-1

Cleveland-Bansal  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 3
D35: Queen's Gambit Declined: Exchange Variation

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 Be7 6. Qb3 c6 7. e3 O-O 8. Nf3
h6 9. Bh4 Nbd7 10. Bd3 Nb6 11. O-O Nh5 12. Bxe7 Qxe7 13. Rfe1 Nf6 14. Qc2 Be6
15. b3 Rac8 16. Rac1 Rfd8 17. Ne2 Nbd7 18. Qb1 Kh8 19. Nf4 Bg4 20. Nh4 Kg8 21.
h3 Be6 22. Nxe6 Qxe6 23. Bf5 Qe7 24. Nf3 Rc7 25. e4 dxe4 26. Bxe4 Nxe4 27. Rxe4
Qd6 28. Rce1 Nf6 29. R4e2 Kh8 30. Qf5 Qd5 31. Re5 Qd7 32. Qd3 Qd6 33. Qe2 Kg8
34. Re7 Rxe7 35. Qxe7 Qxe7 36. Rxe7 Rd7 37. Rxd7 Nxd7 38. Ne5 Nxe5 39. dxe5 Kf8
40. Kf1 Ke7 41. Ke2 Ke6 42. f4 Kd5 43. Kd3 a6 44. a3 c5 45. g4 g5 46. f5 Kxe5
47. Kc4 Kd6 48. b4 b5+ 49. Kd3 cxb4 50. axb4 Ke5 51. Ke3 f6 52. Kf3 Kd4 0-1

Baligar-Stevenson  John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 3
B50: Sicilian: 2...d6, Miscellaneous

1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. Bc4 Nf6 4. d3 g6 5. Nf3 Bg7 6. Ng5 e6 7. Bf4 O-O 8. Nb5
Ne8 9. Rb1 Qa5+ 10. c3 d5 11. b4 cxb4 12. cxb4 Qb6 13. Be3 Qc6 14. Nxa7 Rxa7
15. Bxa7 dxc4 16. Bxb8 c3 17. Qc2 Qb6 18. e5 Qd4 19. Nf3 Qg4 20. O-O b5 21.
Qxc3 Bb7 22. d4 Bxf3 23. Qxf3 Qxd4 24. Rfd1 Qb6 25. Bd6 Nxd6 26. exd6 Rd8 27.
d7 Qa7 28. Qd3 Bh6 29. Rb2 Qa4 30. Rc2 Rxd7 31. Rc8+ Bf8 32. Qxd7 Kg7 33. Re8
Be7 34. Qxe7 Qxd1# 0-1

Shuey-Ponds  John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 3
D02: 1 d4 d5 2 Nf3 sidelines, including 2...Nf6 3 g3 and 2...Nf6 3 Bf4

1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. Nf3 c5 4. e3 Nf6 5. Nbd2 Nc6 6. c3 cxd4 7. exd4 Bd6 8.
Ne5 Bxe5 9. dxe5 Nd7 10. Bb5 a6 11. Qa4 Na7 12. Bd3 b5 13. Qc2 Nc6 14. Nf3 h6
15. h3 Qb6 16. O-O a5 17. a3 Nc5 18. Be3 d4 19. cxd4 Nxd3 20. Qxd3 Qb8 21. Rfc1
Ne7 22. Rc5 b4 23. axb4 Qxb4 24. Qb5+ Qxb5 25. Rxb5 Nc6 26. Bd2 a4 27. Bb4 Nxb4
28. Rxb4 Bd7 29. Ra3 Ke7 30. b3 axb3 31. Raxb3 Bc6 32. Rc3 Rhc8 33. Rbc4 Kd7
34. Kh2 Bxf3 35. Rxc8 Rxc8 36. Rxf3 Ke7 37. Rd3 Rc2 38. Kg3 Rc4 39. d5 exd5 40.
Rxd5 Ke6 41. Ra5 Re4 1-0

Paxton-Horobetz  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 2
A35: Symmetrical English: 2 Nc3 Nc6 3 Nf3

1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bg7 5. Nc3 Nc6 6. Nb3 Nf6 7. e4 O-O 8.
Be2 d6 9. Be3 Be6 10. Nd4 Nxd4 11. Bxd4 Qa5 12. O-O Rfc8 13. Nd5 Bxd5 14. exd5
Nd7 15. Bxg7 Kxg7 16. Re1 Nf6 17. Qd4 Qc5 18. Rad1 Qxd4 19. Rxd4 a5 20. Bd1 Kf8
21. Ba4 Rc5 22. Bb5 Ne8 23. Rde4 Nc7 24. Bd7 Rd8 25. Bh3 b5 26. b3 bxc4 27.
bxc4 Rb8 28. Bd7 Rb4 29. Rc1 Nxd5 30. a3 Rb3 31. Rce1 Nf6 32. Rxe7 Rc7 0-1

King-Guthrie  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 2
D12: Slav Defence: 3 Nf3 Nf6 4 e3 Bf5

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bf5 5. Nc3 e6 6. Nh4 Be4 7. f3 Bg6 8. Qb3
Qc7 9. Bd2 Bd6 10. O-O-O Bxh2 11. f4 Ng4 12. Be2 Nxe3 13. Bxe3 Bxf4 14. Bxf4
Qxf4+ 15. Rd2 Qc7 16. Nxg6 fxg6 17. Bg4 O-O 18. Bxe6+ Kh8 19. Nxd5 cxd5 20.
Rxh7+ 1-0

Robertson-Cleveland  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 2
B22: Sicilian: 2 c3

1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 e6 6. Nf3 Nc6 7. Nc3 Nb6 8. Bd3
d6 9. a3 Be7 10. O-O O-O 11. Ne4 dxe5 12. dxe5 Nd7 13. Bf4 h6 14. Rc1 Qa5 15.
Bd2 Qd8 16. Bc3 Nc5 17. Nxc5 Bxc5 18. Qe2 Qb6 19. Qe4 g6 20. Nh4 Ne7 21. b4
Bxf2+ 22. Rxf2 Nf5 23. Rcf1 Nxh4 24. Qxh4 Qe3 25. Bd2 Qxd3 26. Bxh6 Bd7 27. Qf6
1-0

Bansal-Dollahite  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 2
B46: Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 a6

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e6 7. a3 Be7 8. Be2
O-O 9. O-O b5 10. Qd2 Ne5 11. Rfd1 Bb7 12. Bd3 Nxd3 13. cxd3 Ng4 14. Nf3 Nxe3
15. Qxe3 Rc8 16. Rac1 Bc5 17. d4 Bb6 18. Qe2 Re8 19. h3 Qe7 20. Re1 Rc7 21.
Rcd1 Rec8 22. Qd3 Ba5 23. Rc1 Bxc3 24. bxc3 Qxa3 25. Qd2 Rxc3 26. Rxc3 Rxc3 27.
d5 h6 28. dxe6 dxe6 29. Qd8+ Qf8 30. Qd7 Qc8 0-1

Stevenson-Mehrotra  John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 2
A06: Réti Opening:1 Nf3 d5

1. b3 d5 2. Bb2 c5 3. e3 Bd7 4. Nf3 Nc6 5. Bb5 e6 6. O-O Nf6 7. d3 a6 8. Bxc6
Bxc6 9. Nbd2 Be7 10. Ne5 Qc7 11. Nxc6 Qxc6 12. Qf3 O-O 13. Qg3 Rac8 14. Rac1
Qc7 15. Be5 Qd7 16. e4 d4 17. Nc4 Qc6 18. Rb1 Rfd8 19. b4 b5 20. Na5 Qb6 21. a3
Bd6 22. Bxd6 Qxd6 23. Qxd6 Rxd6 24. e5 Rd5 25. exf6 gxf6 26. Nb3 cxb4 27. axb4
Rxc2 28. Rfc1 Rc3 29. Rxc3 dxc3 30. Nc5 e5 31. Rc1 a5 32. Rxc3 axb4 33. Rc1 b3
34. Nxb3 Rxd3 35. Nc5 Rd5 36. Ne4 Rd4 37. Nc5 1-0

Horobetz-Bansal  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 1
B33: Sicilian: Pelikan and Sveshnikov Variations

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Nd5 Nxd5 8.
exd5 Nb8 9. a4 Be7 10. Be2 O-O 11. O-O Bf5 12. f4 Qc8 13. c3 f6 14. Be3 b6 15.
a5 Nd7 16. axb6 axb6 17. Ra7 Rxa7 18. Nxa7 Qc7 19. Nc6 Bd8 20. fxe5 fxe5 21. b4
Nb8 22. Qb3 Bg6 23. Nxe5 Rxf1+ 24. Bxf1 Qe7 25. Bd4 Qe8 26. Nxg6 Qxg6 27. Qa4
Qf7 28. Qa8 Qc7 29. Bb5 h6 30. Bc6 Nxc6 31. dxc6 Kf8 32. Qb7 h5 33. Kf1 Qf7+
34. Qxf7+ Kxf7 35. Ke2 g6 36. Kd3 Ke6 37. Kc4 Bc7 38. Kb5 Ke7 39. Bxb6 Kd8 40.
Bxc7+ Kxc7 41. h4 Kc8 42. Kb6 Kd8 43. c7+ Kc8 44. Kc6 d5 45. b5 d4 46. b6 dxc3
47. b7# 1-0

Sytnytsky-Paxton  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 1
B40: Sicilian: 2...e6, Unusual lines

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. Ne2 Qc7 5. d4 cxd4 6. Nfxd4 Nf6 7. Nc3 Bb4 8.
Bd3 Bxc3+ 9. bxc3 Qxc3+ 10. Bd2 Qxd4 11. O-O Nc6 12. Bg5 Nxe4 13. Bxe4 Qxe4 14.
Re1 Qd4 15. Qf3 Qc5 16. Be3 Qxc2 17. Rec1 Qf5 18. Qxf5 exf5 19. Bc5 f6 20. Re1+
Kf7 21. Rad1 Re8 22. Rxe8 Kxe8 23. f4 a5 24. Rd3 Ra6 25. Rh3 h6 26. Re3+ Kf7
27. Rd3 Nb4 28. Re3 Nd5 29. Re2 d6 30. Be3 Nxe3 31. Rxe3 Be6 32. Rc3 Rc6 0-1

Shen-King  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 1
D13: Slav Defence: Exchange variation without ...Bf5

1. c4 c6 2. g3 d5 3. cxd5 cxd5 4. d4 Nf6 5. Bg2 Nc6 6. Nc3 Bf5 7. Nf3 e6 8. O-O
Bd6 9. e3 O-O 10. b3 Rc8 11. Bb2 h6 12. Rc1 Qa5 13. Qd2 Nb4 14. Ra1 Nd3 15. Nd1
Bb4 16. Qe2 Nxb2 17. Qxb2 Rc2 18. Qb1 Rfc8 19. Ne5 Rd2 20. e4 Nxe4 21. Ne3 Nc3
22. Qe1 Re2 23. Qc1 Ba3 24. Nxf5 Bxc1 25. Ne7+ Kh7 26. Nxc8 Bb2 27. Rae1 Rxe1
28. Rxe1 Nb5 29. Rf1 Qc7 30. a4 Bxd4 31. Nf3 Qxc8 32. axb5 Bb6 33. Ne1 Qc3 34.
Nf3 Qxb3 35. Ne5 Qc3 36. Nf3 e5 37. Nh4 e4 38. Nf5 g6 39. Ne3 Bxe3 40. fxe3
Qxe3+ 41. Kh1 f5 42. Rd1 d4 43. Rg1 d3 44. Bh3 d2 45. Rf1 Qf3+ 46. Kg1 Qxf1+
47. Kxf1 d1=Q+ 48. Kf2 Qf3+ 49. Kg1 e3 50. Bf1 Qf2+ 51. Kh1 Qxf1# 0-1

Cleveland-Beatty  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 1
E94: King's Indian: Classical: 6 Be2 e5 7 0-0: Various Black 7th moves

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 Na6 7. O-O e5 8. d5
Nc5 9. Bg5 h6 10. Bxf6 Qxf6 11. b4 Nd7 12. Ne1 Qe7 13. Nd3 f5 14. f3 b6 15. Re1
Nf6 16. Qd2 f4 17. Bf1 g5 18. a4 a5 19. bxa5 Rxa5 20. Nb5 Bb7 21. Nb4 Rfa8 22.
Qc2 Qd7 23. Nc6 Bxc6 24. dxc6 Qd8 25. Red1 Nh7 26. Qb3 Kh8 27. Nc3 Nf8 28. Bd3
Ne6 29. Bc2 Nd4 30. Qb1 Nxc6 31. Nd5 Nd4 32. Rc1 Ne2+ 33. Kh1 Nxc1 34. Qxc1 c6
35. Nb4 Qc7 36. Nd3 b5 37. cxb5 cxb5 38. Nb4 bxa4 39. Nd5 Qc5 40. Qd1 a3 41.
Ra2 Rb8 42. Qd2 Rb2 43. Rxb2 axb2 44. Bb1 Qc1+ 0-1

Vyavahare-Stevenson  John Hurt Memorial 14 U1600, July 29, 2017, round 1
B70: Sicilian Dragon: 6 g3 and 6 Be2 (without a later Be3)

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Bg5 Bg7 7. Bd3 O-O 8.
O-O Qb6 9. Be3 Qxb2 10. Qd2 Qb4 11. a3 Qa5 12. h3 Nc6 13. Nxc6 bxc6 14. Rfb1
Nxe4 15. Nxe4 Qxd2 16. Bxd2 Bxa1 17. Rxa1 Rb8 18. Bh6 Re8 19. Ng5 f6 20. Ne4 g5
21. c3 Bf5 22. Nxd6 Bxd3 23. Nxe8 Rxe8 24. h4 Kf7 25. f4 gxh4 26. Rd1 Bf5 27.
g4 hxg3 28. Kg2 Kg6 29. Rh1 Be4+ 30. Kg1 Bxh1 31. Kxh1 Kxh6 32. Kg2 Rg8 0-1

Holmes-Barnes  John Hurt Memorial 14, July 29, 2017, round 1
C80: Open Ruy Lopez: Sidelines and 9 Nbd2

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5
Be6 9. Nbd2 Nc5 10. c3 Nxb3 11. axb3 Be7 12. b4 O-O 13. Re1 Qc8 14. h3 h6 15.
Nb3 Rd8 16. Be3 Bf8 17. Bc5 Qd7 18. Bxf8 Rxf8 19. Nc5 Qc8 20. Nd4 Nxd4 21. Qxd4
Rd8 22. Ra5 c6 23. Rea1 Bf5 24. Rxa6 Rxa6 25. Rxa6 Be4 26. e6 fxe6 27. Ra7 1-0