1950-2018
Selected Games of Randall Senn

Little-Senn Team Tournament USCF Summer Match August 16, 1974 
D53: Queen's Gambit Declined

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Bg5 Be7 4. Nf3 d5 5. e3 Nbd7 6. Nc3 h6 7. Bf4 c6 8. a3
O-O 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 Nd5 11. Nxd5 cxd5 12. Bd3 b6 13. O-O Bb7 14. Ne5 Nxe5
15. Bxe5 Bd6 16. Qh5 Bc6 17. f4 Be8 18. Qg4 Bxe5 19. fxe5 Qe7 20. Rf3 a6 21.
Rg3 f5 22. exf6 Rxf6 23. Rc1 b5 24. Rc5 Bd7 25. Rc7 Rc8 26. Rxc8+ Bxc8 27. Rf3
Bd7 28. Qg3 Rxf3 29. Qxf3 Qg5 30. Qg3 Qe7 31. Qg6 Qf6 32. Qg3 Qf8 33. Qc7 Qc8
34. Qxc8+ Bxc8 35. Kf2 Kf7 36. Kf3 Kf6 37. Kf4 g5+ 38. Kf3 e5 39. dxe5+ Kxe5
40. g4 Bd7 41. Kg3 Bc6 42. Bf5 a5 1/2-1/2

Hood-Senn Memphis Candidates January 09, 1977 
B90: Sicilian Najdorf

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. a4 e5 7. Nf3 Nc6 8.
Bg5 Be7 9. Bxf6 Bxf6 10. Nd5 Be6 11. Bc4 Rb8 12. Qe2 Bg4 13. c3 O-O 14. O-O
b5 15. axb5 axb5 16. Bxb5 Bxf3 17. gxf3 Ne7 18. Nxf6+ gxf6 19. Bc4 Ng6 20.
Kh1 Kh8 21. b3 Nf4 22. Qd2 Qe7 23. Ra6 Rbd8 24. Rd1 Rg8 25. Bf1 f5 0-1

Sprague-Senn Solid Gold Dedication June 13, 1977 
A45: Trompowsky Attack

1. d4 Nf6 2. Bg5 h6 3. Bxf6 exf6 4. e4 d5 5. exd5 Qxd5 6. Nc3 Bb4 7. Nge2 O-O
8. a3 Bxc3+ 9. Nxc3 Re8+ 10. Ne2 Nc6 11. c3 Na5 12. Qd3 Bf5 13. Qf3 Re4 14. h3
Rae8 15. Rd1 Nc4 16. Rd3 Nxb2 17. Re3 Qb3 18. Nc1 Qxc3+ 19. Ke2 Qc2+ 20. Ke1
Qxc1+ 21. Ke2 Qd1# 0-1

Senn-Derrington Jacques Knight Tourney July 08, 1977 
A22: English Opening

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. d3 c6 4. Nf3 d5 5. cxd5 cxd5 6. Nxe5 Nc6 7. Nxc6 bxc6 8.
g3 Bd6 9. Bg2 O-O 10. O-O Re8 11. e4 dxe4 12. dxe4 Bb7 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Qxf6
15. Rc1 Re7 16. Qc2 Rae8 17. Rfd1 Be5 18. Qd3 c5 19. Nd5 Bxd5 20. Qxd5 Bxb2 21.
Rxc5 Qe5 22. Qc6 Qe6 23. Qxe6 Rxe6 24. Rd3 Ba3 25. Rxa3 1-0

Day-Senn Jacques Knight Tourney July 15, 1977 
A59: Benko Gambit

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. Nc3 axb5 6. Nxb5 Ba6 7. Nc3 d6 8. e4
Bxf1 9. Kxf1 g6 10. Nge2 Bg7 11. Qc2 O-O 12. Bd2 Nbd7 13. f3 Qb6 14. Kf2 Rfb8
15. Na4 Qa7 16. Nec3 Ne5 17. b3 c4+ 18. Ke2 cxb3 19. axb3 Qa6+ 20. Kf2 Nd3+ 21.
Kg3 Nh5+ 22. Kh4 h6 23. g4 Bf6+ 24. g5 hxg5+ 25. Bxg5 Bxg5+ 26. Kxg5 Kg7 27.
Nb2 f6+ 28. Kh4 g5+ 0-1
Senn-Rackley MCC Fall Quads October 07, 1977
A86: Dutch Defence: Leningrad System

1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 O-O 6. Bg5 d6 7. Nf3 e6 8. Bxf6
Qxf6 9. e4 fxe4 10. Nxe4 Qe7 11. O-O Nd7 12. Nc3 Rb8 13. h4 Nf6 14. Qe2 Re8 15.
Rae1 c6 16. Bh3 Nh5 17. Qe4 Bd7 18. Re2 e5 19. Bxd7 Qxd7 20. d5 Nf6 21. Qd3 Qf5
22. Ne4 Kh8 23. Nfg5 Nxe4 24. Rxe4 Bf6 25. Nf7+ 1-0

Harvey-Senn Memphis CC Quads 1 July 1979 
C84: Closed Ruy Lopez

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O d6 6. d3 b5 7. Bb3 Be7 8. h3
Na5 9. Be3 c5 10. a3 O-O 11. Ba2 Qc7 12. Nc3 Bb7 13. Qd2 Nc6 14. Ne2 Nd4 15.
Nfxd4 cxd4 16. Bg5 h6 17. Bxf6 Bxf6 18. f4 exf4 19. Nxf4 Bg5 20. Qe2 Rac8 21.
Ng6 Kh7 22. Nxf8+ Rxf8 23. Rf3 Qe7 24. Qf1 g6 25. Rxf7+ 1-0

Pylant-Senn Memphis Candidates January 04, 1985 
B07: Pirc Defence: Miscellaneous Systems

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Bd7 4. f4 c6 5. Nf3 g6 6. Bd3 Bg7 7. O-O O-O 8. a4 a5
9. e5 Nd5 10. Nxd5 cxd5 11. exd6 exd6 12. c3 Nc6 13. Qb3 Ne7 14. Bd2 Bc6 15.
Qc2 f5 16. Ng5 Qd7 17. Rfe1 Rf6 18. b3 h6 19. Nf3 Re8 20. Re2 Nc8 21. Rxe8+
Qxe8 22. Re1 Re6 23. Rxe6 Qxe6 24. Qd1 Kh7 25. Qf1 Ne7 26. Qf2 Ng8 27. Qh4 Qe8
28. Ng5+ Kh8 29. Nf3 Nf6 30. Qe1 Ne4 31. Bc1 b5 32. axb5 Bxb5 33. c4 dxc4 34.
bxc4 Ba6 35. Qxa5 Qc6 36. d5 1/2-1/2

Senn-Pylant City Championship January 31, 1986 
B22: Sicilian: 2 c3

1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. cxd4 e6 6. g3 Nc6 7. Ne2 Bb4+ 8.
Nbc3 O-O 9. Bg2 d6 10. exd6 Qxd6 11. O-O Nxc3 12. bxc3 Ba5 13. a4 Rd8 14. Ba3
Qd7 15. f4 b6 16. Qd3 Bb7 17. Rfd1 Ne7 18. Bxb7 Qxb7 19. Rab1 Rac8 20. Bb4 Bxb4
21. Rxb4 Nd5 22. Rb3 Rc4 23. Rdb1 Rxa4 24. c4 Rxc4 25. Qxc4 Rc8 26. Qd3 Nf6 27.
Nc3 Qd7 28. Ne4 Nd5 29. Ng5 g6 30. Nf3 Qe7 31. Ng5 Rc7 32. Ne4 h6 33. Nd2 Qd7
34. Nf3 Qe7 35. Ne1 Nf6 36. Nf3 Nd5 37. Re1 Qd7 38. Nh4 Kg7 39. Nf3 Qa4 40. Ne5
Nb4 41. Rxb4 Qxb4 42. Qe4 Qc3 43. Ng4 Qa5 44. Ne5 Rc3 45. Nxf7 Rc2 46. Ne5 Rc7
47. Qxg6+ Kf8 48. Qf6+ 1-0

Senn-Pylant Emerald Knights July 25, 1986 
B14: Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. e3 cxd4 4. exd4 d5 5. Nc3 g6 6. h3 Bg7 7. Nf3 O-O 8. Be3
Nc6 9. Be2 h6 10. O-O Be6 11. c5 Rc8 12. Bd3 Qd7 13. Qd2 Kh7 14. a3 Bf5 15. Bb5
Ne4 16. Qc1 f6 17. Rd1 Nxc3 18. Qxc3 a6 19. Bd3 Rcd8 20. Nh4 Bxd3 21. Qxd3 Qe8
22. f4 e5 23. f5 g5 24. Ng6 Rf7 25. Qd2 exd4 26. Bxd4 Qe4 27. Qf2 Qe8
28. Re1 Qd7 29. Re6 Qc7 30. Rae1 Rc8 31. b4 a5 32. h4 axb4 33. axb4 Nxb4 34.
Qd2 Nc6 35. Bb2 Qa5 36. Qe3 d4 37. Bxd4 Nxd4 38. Qxd4 Qxc5 39. Qxc5 Rxc5 40.
Rb6 Rxf5 41. g4 Ra5 42. Re7 Rxe7 43. Nxe7 Ra7 44. h5 Bf8 45. Nf5 Bc5+ 0-1

Senn-Piekortz Memphis Candidates January 06, 2002
B08: Pirc Defence

1. e4 g6 2. Bc4 d6 3. Nf3 Bg7 4. d4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. d5 Nb8 7. h3 O-O 8.
Be3 c6 9. O-O b5 10. Bb3 b4 11. Ne2 Nxe4 12. dxc6 Qc7 13. Ned4 Ba6 14. Re1
e5 15. Ne2 Nxc6 16. a3 bxa3 17. Rxa3 Bb7 18. Bd5 Nf6 19. Nc3 a6 20. Bg5 h6
21. Bxf6 Bxf6 22. Ne4 Be7 23. c3 Kg7 24. Qa4 f5 25. Ned2 Bf6 26. Nc4 e4 27.
Nfd2 Ne5 28. Bxb7 Qxb7 29. Nxe5 Bxe5 30. Nc4 Qb5 31. Rea1 Qc5 32. Rb3 Rf7
33. Rb6 e3 34. fxe3 f4 35. Rc6 Qd5 36. Nxe5 Qxe5 37. exf4 Rxf4 38. Rc7+ Rf7
39. Rxf7+ Kxf7 40. Qd7+ Kg8 41. Rd1 Re8 42. Qxd6 Qe3+ 43. Kh1 Qe6 44. Qxe6+
Rxe6 45. Rd7 Rb6 46. b4 Rc6 47. Ra7 Rxc3 48. Rxa6 Kf7 49. b5 Rb3 50. b6 Kf6
51. b7+ Kg5 52. Ra5+ Kh4 53. Kh2 Rb2 1-0
Inoue-Senn Memphis Candidates January 04, 2002
B08: Pirc Defence

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O Nbd7 7. Bf4 c5 8.
Qd2 cxd4 9. Nxd4 e5 10. Bg5 exd4 11. Qxd4 h6 12. Bh4 Qb6 13. Qxb6 Nxb6 14.
Rad1 g5 15. Bg3 Ne8 16. Bxd6 Nxd6 17. Rxd6 Be6 18. Nd5 Rfd8 19. Nxb6 axb6
20. Rxb6 Bxa2 21. b3 Ra7 22. Rb4 Rd2 23. Bd3 Bc3 24. Rb5 Bd4 25. Rb4 Bc5 26.
Rc4 Bf8 27. Rc3 Ra8 28. f4 Bg7 29. e5 gxf4 30. Rxf4 Bxe5 31. Rg4+ Kf8 32.
Rc5 Bg7 33. Rb5 Bb1 34. Rxb7 Bxc2 35. Rf4 f6 36. Bf1 f5 37. Rbb4 Be5 38. Rh4
Kg7 39. Rb7+ Kg6 40. Rb6+ Bf6 41. Rc4 Be4 42. g4 Ra1 43. gxf5+ Bxf5 44. Rcc6
Rdd1 45. Rxf6+ Kg5 46. h4+ Kf4 47. Rb4+ Ke5 48. Rxh6 Rxf1+ 49. Kg2 Be4+ 50.
Kg3 Rf3+ 51. Kh2 Rf2+ 52. Kh3 Rh1+ 0-1
Mah-Senn City Championship January 11, 2002
B77: Sicilian Dragon

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. Bc4 O-O 8.
f3 Nc6 9. Qd2 Nxd4 10. Bxd4 b6 11. O-O-O Bb7 12. g4 Qc8 13. Bb3 h6 14. h4
Nd7 15. h5 g5 16. f4 e5 17. Bf2 exf4 18. Qxd6 Nc5 19. Bd4 Rd8 20. Qe7 Re8
21. Qd6 Rd8  1/2-1/2

Senn-Marella City Championship February 08, 2002
C02: French: Advance Variation

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 e6 4. d4 d5 5. e5 Qb6 6. Be2 Be7 7. O-O Bd7 8.
dxc5 Bxc5 9. b4 Bf8 10. Bf4 Nge7 11. Bd3 Ng6 12. Bg3 Be7 13. Nbd2 O-O 14. h4
f6 15. exf6 Bxf6 16. Rc1 Nge5 17. Nxe5 Nxe5 18. Bxe5 Bxe5 19. Qh5 Rf5 20.
Bxf5 exf5 21. Nb3 g6 22. Qd1 Bc6 23. Nd4 Qd8 24. Nf3 Bf6 25. Re1 a5 26. a3
axb4 27. axb4 Qd6 28. Qd3 Ra3 29. b5 Bd7 30. Red1 Be6 31. Qe3 f4 32. Qd3 Kg7
33. Ng5 Bf5 34. Qxd5 Qxd5 35. Rxd5 Rxc3 36. Rxc3 Bxc3 37. Rc5 Ba5 38. b6
Bxb6 39. Rb5 h6 40. Nf3 Bd8 41. Rxb7+ Kf6 42. Rh7 h5 43. Rh8 Be7 44. Ng5 Bc5
45. Ra8 Ke7 46. Ra5 Kd6 47. Nf7+ Kc6 48. Ra6+ Bb6 49. Ne5+ Kb7 50. Ra4 Bc7
51. Rb4+ Kc8 52. Rc4 Kd8 53. Rd4+ Ke7 54. Nf3 Ke6 55. Rc4 Kd6 56. Rxf4 1-0

Piekortz-Senn City Championship February 08, 2002
B01: Scandinavian Defence

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. Nf3 e6 5. Be2 Be7 6. O-O O-O 7. c4 Nf6 8.
Nc3 b6 9. Ne5 Bb7 10. Bf3 Qc8 11. Be3 Nfd7 12. Nxd7 Nxd7 13. Qe2 Rd8 14.
Rad1 c5 15. d5 Ne5 16. Be4 f5 17. f4 Nxc4 18. Qxc4 Ba6 19. Nb5 Bxb5 20. Qxb5
fxe4 21. Qc4 exd5 22. Rxd5 1/2-1/2

Kernell-Senn Memphis Candidates January 03, 2004 
D10: Slav Defence

1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. Bg5 e6 5. e3 h6 6. Bh4 Bd6 7. Nf3 Nbd7 8.
Bd3 dxc4 9. Bxc4 Qa5 10. O-O g5 11. Bg3 Bxg3 12. fxg3 O-O 13. Nd2 Nd5 14.
Bxd5 exd5 15. Qh5 Kg7 16. e4 Qb4 17. Nb3 dxe4 18. Nxe4 f5 19. Nec5 Nf6 20.
Qe2 Re8 21. Qd2 Qxd2 22. Nxd2 b6 23. Ncb3 Nd5 24. Rae1 Bd7 25. Nc4 f4 26.
gxf4 Nxf4 27. Ne5 Be6 28. Nxc6 Rac8 29. Ne5 Bd5 30. Nf3 Rxe1 31. Nxe1 Re8
32. Nc1 Bc4 33. Nf3 Bxf1 34. Kxf1 Rc8 35. Ne2 Nxe2 36. Kxe2 Rc2+ 37. Kd3
Rxb2 38. d5 Kf6 39. d6 Ke6 40. Nd2 b5 41. Ne4 Rxa2 42. Kd4 Ra4+ 43. Kd3 Rxe4
44. d7 Kxd7 45. Kxe4 Kc6 46. Kd4 a5 47. Kc3 a4 48. g3 a3 49. h4 gxh4 50.
gxh4 b4+ 51. Kb3 Kc5 52. h5 Kd4 53. Ka2 Kc3 54. Ka1 b3 55. Kb1 b2 56. Ka2
Kc2 57. Kxa3 b1=Q 58. Ka4 Qb6 59. Ka3 Qa5# 0-1

Senn-Sytnytsky John Hurt Memorial 6 June 27, 2009
A17: English Opening

1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. g3 c6 4. Bg2 Bb4 5. e3 Bxc3 6. dxc3 d5 7. cxd5 exd5
8. Ne2 Bg4 9. h3 Bxe2 10. Qxe2 Nbd7 11. O-O Qb6 12. b3 O-O-O 13. Bb2 Rhe8
14. Qc2 Ne4 15. c4 Kb8 16. cxd5 cxd5 17. Bd4 Rc8 18. Qxc8+ Rxc8 19. Bxb6
axb6 20. Bxe4 dxe4 21. Rac1 Rxc1 22. Rxc1 Ne5 23. Rd1 Nd3 24. Kf1 Kc7 25. f4
Kc6 26. Ke2 Kb5 27. Rxd3 exd3+ 28. Kxd3 Kb4 29. Kc2 Kc5 30. a3 b5 31. Kc3
Kd5 32. Kd3 f5 33. g4 fxg4 34. hxg4 g6 35. g5 Ke6 36. e4 Kd6 37. Kd4 b6 38.
f5 gxf5 39. exf5 Ke7 40. Ke5 Kf7 41. Kd6 Kg7 42. Kc6 b4 43. a4 h5 44. gxh6+
Kxh6 1-0

Senn-Mooney John Hurt Memorial 6 June 27, 2009
A41: Tartakower System and Modern Defence

1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. d4 d6 4. g3 c6 5. Bg2 f5 6. e4 fxe4 7. Nxe4 Nf6 8. Nxf6+
Bxf6 9. Be3 O-O 10. Qd2 Qb6 11. Ne2 Bg4 12. Nc3 Qb4 13. b3 Bg7 14. O-O Nd7 15.
f3 Bf5 16. Rad1 Rae8 17. g4 Be6 18. Rfe1 Bf7 19. h3 e5 20. d5 c5 21. Nb5 Qxd2
22. Bxd2 e4 23. f4 Nf6 24. Nxd6 Re7 25. Nxe4 Nxe4 26. Rxe4 Bd4+ 27. Kh2 Rc7 28.
Rde1 b5 29. Re7 Rcc8 30. Rb7 bxc4 31. bxc4 Rfe8 32. Rbe7 Red8 33. Rb1 Rb8 34.
Reb7 Ra8 35. Kg3 Re8 36. Bf3 1-0

O'Bar-Senn  John Hurt Memorial 6 June 27, 2009
B34: Sicilian: accelerated fianchetto, exchange variation

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nxc6 bxc6 6. Qd4 f6 7. h4 Qb6
8. Qd3 a5 9. h5 g5 10. a4 Ba6 11. Qh3 Bxf1 12. Rxf1 Bh6 13. Qd3 e5 14. Nd2
Bf8 15. Nf3 Nh6 16. b3 Bb4+ 17. Bd2 Qa6 18. c4 Nf7 19. Nh2 Nh6 20. Ke2 Qb6
21. Rfd1 Rd8 22. Be3 Qc7 23. Rac1 d6 24. f3 Ke7 25. Ng4 Nf7 26. Bg1 h6 27.
Ne3 Rhg8 28. Nf5+ Ke6 29. Ne3 Ke7 30. Rc2 Rd7 31. Nf5+ Kf8 1/2-1/2